NIEUWS
Cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten wordt vormgegeven binnen de cliëntenraad. Hierin zitten cliënten die door hun locatie zijn afgevaardigd. De onderwerpen die besproken worden hebben als kernthema’s: kwaliteit van leven en veiligheid. Daarnaast is alles bespreekbaar, mits het past binnen het kader van de cliëntenraad.

> Lees meer over de Cliëntenraad

Verwantenraad

De verwantenraad van Profila Zorg is samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten, of hun belangenbehartigers. Zij richt zich op onderwerpen en zaken die het niveau van de individuele cliënt en locatie overstijgen.

> Lees meer over de Verwantenraad

Ondernemingsraad

De wettelijke basis voor het overleg tussen de ondernemingsraad en de directeur-bestuurder is de wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast de onderwerpen uit de WOR, is de ondernemingsraad ook betrokken bij de totstandkoming van het beleid en een breed scala aan personeel gerelateerde onderwerpen.

> Lees meer over de Ondernemingsraad