Zorgprofielen

In 2015 zijn er in de Wlz in totaal zes zorgprofielen voor cliënten met een verstandelijke beperking (VG):

  1. VG Wonen met begeleiding en verzorging (oude ZZP VG 3)
  2. VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (oude ZZP VG 4)
  3. VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
    (oude ZZP VG 5)
  4. VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 6)
  5. VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 7)
  6. VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
    (oude ZZP VG 8)

Klik hier voor een toelichting op de verschillende zorgprofielen.

Neem contact op met ons Zorgloket

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiden bij Profila Zorg, kunt u direct contact opnemen met ons zorgloket. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook kunnen zij u vertellen op welk van onze locaties welke zorg geboden wordt.

Medewerkers van het Zorgloket zijn telefonisch bereikbaar via (030) 6357500 of per mail: zorgloket@profilazorg.nl.