Een gezinshuis

Voor een kind met een beperking is het belangrijk om in het eigen gezin te wonen en op te groeien. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, is een gezinshuis een waardevol alternatief. Het uitgangspunt bij het wonen in een gezinshuis is dat het kind zoveel mogelijk deel uitmaakt van het natuurlijke netwerk van het gezin met familie, vrienden, kennissen, kerk en buurtgenoten.

‘Gezinshuis’ is de naam die Profila Zorg geeft aan deze bijzondere woonvorm waarbij één of meerdere kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek in een bestaand gezin opgenomen worden.

Gezinshuis Davida (Giessenburg) 

Gezinshuis Samen Sterk (Drenthe)

Gezinshuis Buitengewoon (Hardinxveld Giessendam)