Ambulante zorg

Gezinsbegeleiding

Bij ambulante gezinsbegeleiding biedt de gezinsbegeleider ondersteuning in de eigen woonomgeving van de cliënt. Tijdens een intakegesprek bij de cliënt thuis wordt de hulpvraag van de cliënt in kaart gebracht en wordt gesproken over de mogelijkheden van de ambulante begeleiding. Nadat de zorg is gestart wordt in nauwe samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Centraal hierin staat de hulpvraag van de cliënt; begeleidingsdoelen- en afspraken worden opgesteld en een plan wordt gemaakt voor de eerste periode van begeleiding. Na iedere periode van begeleiding vindt een evaluatie plaats en wordt een nieuw plan opgesteld.

Aanmelden

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiden bij Profila Zorg, kunt u direct contact opnemen met ons Zorgloket. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook kunnen zij u vertellen op welk van onze locaties welke zorg geboden wordt.

U kunt telefonisch contact opnemen met het Zorgloket via (030) 6357500 of mailen naar zorgloket@profilazorg.nl.