Ambulante zorg

Begeleidingsplan

Wanneer een cliënt (of diens verwijzer) ambulante begeleiding aanvraagt bij Profila Zorg, wordt een intakegesprek gehouden bij de cliënt thuis. De hulpvragen van de cliënt worden in kaart gebracht en er wordt gesproken over de mogelijkheden van de ambulante begeleiding.

Nadat de zorg is gestart wordt in nauwe samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Centraal hierin staat de hulpvraag van de cliënt; begeleidingsdoelen- en afspraken worden opgesteld en een plan wordt gemaakt voor de eerste periode van begeleiding. Na iedere periode van begeleiding vindt een evaluatie plaats en wordt een nieuw plan opgesteld.

Omdat de situatie van iedere cliënt uniek is, zal ook ieder begeleidingsplan uniek zijn. Een belangrijk speerpunt van Profila Zorg is dat wordt aangesloten bij de specifieke situatie van de cliënt. Een aantal voorbeelden van hoe de gezinsbegeleiding vorm kan krijgen, volgen hieronder:

  • Begeleiding van het kind, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling;
  • Ondernemen van activiteiten met het kind, ter ontlasting van de ouders en/of gericht op het uitbreiden van (sociale) vaardigheden, sociale contacten etc.;
  • Psycho-educatie aan het kind (het begeleiden van het kind in het leren kennen van zichzelf en zijn/haar beperking);
  • Training van het kind/de jongere, op allerlei terreinen van het leven, ter bevordering van de zelfstandigheid;
  • Begeleiding naar zelfstandig wonen;
  • Opvoedingsondersteuning aan de ouders van het kind;
  • Het begeleiden van ouders het in praktisch omzetten van behandeladviezen naar de dagelijkse praktijk;
  • Psycho-educatie (uitleg over de betekenis van de beperking voor dit kind) aan de ouders van het kind;
  • Aanwezigheid in het gezin tijdens hectische momenten op de dag (ter ondersteuning van de ouders);
  • Het ondersteunen van de ouders in het coördineren van de zorg.