Zorgaanbod

Ambulante zorg

Profila Zorg biedt begeleiding in de thuissituatie van de cliënt en ondersteunt bij het zo zelfstandig mogelijk leven door laagdrempelige en outreachende zorg.

Omdat de situatie van iedere cliënt uniek is, zal ook ieder begeleidingsplan uniek zijn. Door een persoonlijke aanpak wordt een basis gecreëerd voor begeleiding op maat.We stemmen de begeleiding af op de wensen van de cliënt en zijn/haar netwerk. Het welzijn van de cliënt staat centraal. We werken integraal. Profila Zorg kan optreden als casemanager bij complexe situaties.

De begeleiding die de medewerkers van Profila Zorg biedt, is professioneel en gebaseerd op de evangelische identiteit van de organisatie. Dit betekent dat naast het bieden van de beste zorg, Profila Zorg haar cliënten wil begeleiden in het leren kennen van Gods liefde voor hem of haar.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk, namelijk:

Individuele begeleiding

Gezinsbegeleiding