Vertrouwenspersoon voor cliënten Profila Zorggroep

Cliënten van Profila Zorggroep kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Zo kunnen cliënten vertrouwelijk praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Daarom is de vertrouwenspersoon niet in dienst bij Profila Zorggroep. 

De vertrouwenspersoon voor cliënten van Profila Zorggroep is Ingrid Middelkoop, van het CBKZ. Bij haar kun je terecht met vragen of dingen waar je je zorgen over maakt. Ingrid kan je ook bijstaan als je een klacht hebt.

Ingrid Middelkoop

Telefoonnummer: 0183-682829 (van 9u tot 17u)
Email: vertrouwenspersoon@cbkz.nl
Ze probeert binnen 2 werkdagen te reageren.

Vertrouwenspersonen locaties 
Naast Ingrid Middelkoop zijn er ook een aantal cliëntvertrouwenspersonen aan Profila Zorggroep verbonden die zich vooral bezig houden met zaken die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Deze personen zijn ook niet in dienst bij Profila Zorggroep. Als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt door je begeleider en je in je doen en laten wordt beperkt, kan je dit aangeven bij de vertrouwenspersoon voor de Wet Zorg en Dwang van jouw locatie.


Hieronder zie je de locaties en de personen die bij de locaties behoren: 

Bekijk onderstaand filmpje als je er meer over wilt weten: