Vertrouwenspersoon voor cliënten Profila Zorg

Cliënten van Profila Zorg kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Cliënten kunnen zo vertrouwelijk praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Daarom is de vertrouwenspersoon niet in dienst bij Profila Zorg.
De vertrouwenspersoon voor cliënten van Profila Zorg is Alie de Hoog, van het CBKZ. Bij haar kun je terecht met vragen of dingen waar je je zorgen over maakt. Alie kan je ook bijstaan als je een klacht hebt.

Alie de Hoog
alie_0.png

Telefoonnummer: 0183-682829 (van 9u tot 17u)
Email: vertrouwenspersoon@cbkz.nl
Ze probeert binnen 2 werkdagen te reageren.

Naast Alie de Hoog zijn er ook een aantal cliëntvertrouwenspersonen aan Profila Zorg verbonden die zich vooral bezig houden met zaken die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Deze personen zijn ook niet in dienst bij Profila Zorg. 
Als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt door je begeleider en je in je doen en laten wordt beperkt, kan je dit aangeven bij de vertrouwenspersoon voor de Wet Zorg en Dwang van jouw locatie.

Klik op de volgende link voor een filmpje: https://youtu.be/FDzfl3aZOSA als je er meer over wilt weten.

Hieronder zie je welke vertrouwenspersoon bij jouw locatie hoort: