Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Voor alle cliënten van de Profila Zorggroep er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Een vertrouwenspersoon is er speciaal voor cliënten van Profila Zorggroep en komt op voor de belangen van de cliënt. 

Daarnaast is er voor cliënten én verwanten een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is onpartijdig en kan optreden als bemiddelaar. Een klachtenfunctionaris kan dus ook benaderd worden door verwanten van een cliënt. Een vertrouwenspersoon kan bij het indienen van een klacht ondersteuning bieden aan een cliënt. 

Vertrouwenspersonen Profila Zorg
Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor cliënten die vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Bij Profila Zorg hebben we een vertrouwenspersoon voor jongeren onder de 18 jaar en voor volwassen cliënten. 

Vertrouwenspersoon voor jeugdige cliënten Profila Zorg 

Vertrouwenspersoon voor volwassen cliënten Profila Zorg

Klachtenfunctionaris Profila Zorg

Klachtenregeling cliënten en verwanten

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Complimenten uitdelen

We horen het graag van je als er dingen goed gaan. Je kunt je complimenten aan je begeleider geven of een email sturen naar info@profilazorg.nl