Over Profila Zorggroep

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen.

Daarom bieden wij met liefde en lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking of psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.