Publicaties

Kwaliteitsrapport & Jaarcijfers

Jaarrekening 2019

Kwaliteitsrapport & Jaarcijfers 2018

"…Ik vroeg mij af of je als bestuurder mag schrijven dat je trots bent op je organisatie. Waarschijnlijk is het niet gepast, maar ik heb er mijns inziens voldoende reden toe om het te zijn en het ook op te schrijven. Ik ben trots op de organisatie, op de mensen die samen met elkaar Profila Zorg vormgeven." - Rien Brand, directeur-bestuurder

Klik hier voor ons kwaliteitsrapport 2018 en op onderstaande afbeelding voor het pdf van de samenvatting hiervan inclusief onze jaarcijfers.

Jaarcijfers2018.jpg