Over Profila Zorg

Organisatie en identiteit

Profila Zorg wil bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek.

Onze inspiratie vinden we in de Bijbel, waarbij ieder mens even waardevol is en waarbij we geloven dat God ons de passie, kracht en motivatie geeft om op liefdevolle wijze zorg te bieden. 

We verlenen begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. De begeleiding is gericht op het welzijn en om de cliënt persoonlijk te helpen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we met advies en begeleiding ook verwanten, belangenbehartigers en andere leden van het sociale netwerk. 

Voortdurend werken we aan nieuwe vormen van hulpverlening, met extra oog voor mensen die bij veel zorgaanbieders buiten de boot vallen. Samenwerking met andere organisaties staat hoog in het vaandel, om met elkaar de meest optimale hulp te kunnen bieden aan de cliënten.

Stephan Govers (teammanager): “Zorg die je verleent vanuit je geloof is zorg die omziet naar wat in de ogen van de wereld zwak is. Je gaat naast die persoon staan om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn.”


Kernwaarden

We werken vanuit de volgende drie kernwaarden:

Geloof 

Vanuit ons geloof zien we de waarde, mogelijkheden en kansen van ieder mens, cliënt of collega. Ons geloof geeft ons ook de motivatie en het enthousiasme om ons voor hen in te spannen.

Vertrouwen

We doen ons werk vanuit vertrouwen en op betrouwbare, integere wijze.

Verbinding

We zijn relatiegerichte mensen en zoeken telkens de verbinding met iedereen met wie wij in contact komen. Samen bereiken we meer. Met toegewijde en optimale inzet willen we de cliënten vanuit liefdevolle betrokkenheid de best mogelijke hulp bieden.

Dagelijkse leiding 

De dagelijkse leiding van Profila Zorg is in handen van de bestuurder. 
Peter van Wijk, interim-bestuurder

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en overlegt hierover met de raad van bestuur. De relatie tussen beide raden heeft als basis de Zorgbrede Governance Code.

Leden Aftredend
Albert Kerssies, voorzitter januari 2024
Wout Oldhoff, vice-voorzitter juni 2025
Wim van Ginkel juni 2025
Petra van der Horst januari 2025
Erwin Beers juni 2024

 

Keurmerken

Bekijk de keurmerken van Profila Zorg