Medezeggenschap

Locatieraad

Doel van de locatieraden is om de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en (Re-) Act) op de locatie vorm te geven en zo de regie van de cliënt te versterken.

De locatieraden worden samengesteld met minimaal één vertegenwoordiger van de cliënten, de verwanten, de ondernemingsraad, het team en de teamcoach. Afhankelijk van wat nodig is, komt de locatieraad minimaal één keer per kwartaal bijeen.