Medezeggenschap

Cliëntenraad en bewonersoverleg

Cliënten van Profila Zorg kunnen meedenken en meepraten in de cliëntenraad. De deelnemers zijn afgevaardigd door hun locaties en worden ondersteund door hun persoonlijk begeleider of vertrouwenspersoon.

De onderwerpen op de agenda te maken met de kwaliteit van leven en veiligheid. Verder kunnen allerlei andere onderwerpen aan de orde komen.

De cliëntenraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de directeur-bestuurder. De cliëntenraad werkt landelijk maar is vanwege de reisafstanden opgedeeld in de regio Noord en de regio Zuid.

Bewonersoverleg

Naast de formele overleg- en medezeggenschapsstructuur is er op ieder locatie het bewonersoverleg. Dit komt gemiddeld tweemaandelijks bij elkaar en behandelt alle onderwerpen die het dagelijks leven op de locatie betreffen.