Over Profila Zorg

Medezeggenschap

Binnen Profila Zorg zijn diverse vormen van medezeggenschap. Cliënten en hun verwanten kunnen op deze manier invloed uitoefenen op beleid, kwaliteit en veiligheid van de organisatie.

De medezeggenschap gebeurt op verschillende niveaus en is zowel formeel als informeel georganiseerd.

Cliëntenraad en bewonersoverleg

Locatieraad

Verwantenraad