Over Profila Zorg

Geschiedenis

Stichting Profila Zorg is in 1972 opgericht door leden van de Filadelfiakerk in Rotterdam. Voor die tijd was deze kerk al actief in de Rotterdamse samenleving, onder anderen ten behoeve van verslaafden en dak- en thuislozen.

Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie kwamen de initiatiefnemers in contact met het beheerdersechtpaar van Huize Sonneheerdt in Rhoon. Dat wilde op termijn de zorg voor 40 vrouwen met een verstandelijke beperking overdragen aan een andere instelling. De leden van de Filadelfiakerk zagen dit als een van God gegeven taak en zijn hier toen mee verder gegaan. De aandacht voor verslaafden en dak- en thuislozen vanuit de Filadelfiakerk is altijd gebleven. De verdere professionalisering van de zorg maakte de stichtingsvorm noodzakelijk. Dit leidde in 1972 tot de oprichting van Stichting Filadelfia Zorgverlening.

In de jaren daarna maakte de stichting een sterke groei door in de regio Rotterdam. In die regio ligt nog steeds het zwaartepunt qua cliënten en locaties. Door de overname, halverwege de jaren 2000, van de Miklah Hoeve in Steenwijkerwold breidde het werkgebied zich uit met locaties in Drenthe en Groningen. Om die reden verhuisde in die periode het ServiceCentrum van Rhoon naar het centraler gelegen Houten.

In 2010 werd de naam gewijzigd in Stichting Profila Zorg. Hiermee was de voortdurende verwarring met de andere VG-instelling Philadelphia voorbij.

Profila Zorggroep

Sinds 2014 is Profila Zorg onderdeel van de Profila Zorggroep. Hier maken ook EBC Zorg (GGZ en MO), Grip op je leven en  Kansrijk Wonen (preventieproject jongeren) deel van uit. Lees verder over de Profila Zorggroep.