Open plaatsen Fivelzorg BW/ MO Delfzijl

Voor mensen die door omstandigheden dak- of thuisloos zijn geraakt en kampen met psychiatrische problematiek en/of een verslaving in remissie biedt zorg en ondersteuning. De maatschappelijke opvang vindt plaats in appartementen, in een woonwijk.

Voor meer informatie: 

https://www.ebczorg.nl/fivelzorg

Benodigde indicatie

WMO of WLZ GGZ1-3

Aanmelden

Aanmelden kan via 030 635 7500 of zorgbemiddeling@profilazorggroep.nl