Aandacht voor werken bij Profila Zorg

Begin februari zijn gedragskundige Palma Verboom en gezinsouder Dorienke Klapwijk (gezinshuis Buitengewoon) geïnterviewd en gefilmd. De resultaten zijn vanaf half februari te zien op www.werkenindegehandicaptenzorg.nl, de personeelswervingssite voor de gehandicaptensector van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Een citaat van Dorienke uit het interview: "Laatst kwam hier een meisje wonen die jaren op een leefgroep gezeten had.

“Net als een familie mochten we dit hartverwarmende laatste afscheid voorbereiden.”

Vorige week overleed na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd één van de bewoners van woonlocatie Brasem van Profila Zorg in Hoogeveen. Teammanager Nancy Logtenberg: “Hij heeft 12½ jaar bij ons gewoond. Hij had geen familie meer en onze band met hem was heel sterk. Daarom hebben we als bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn laatste afscheid georganiseerd. Het was heel intensief om dit te doen, maar de uitvaart was zoals deze bewoner het graag gewild zou hebben; echt hartverwarmend en heel persoonlijk.

Hulp nodig?

Profila Zorg biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek.

Terugblik bijeenkomst OPaZ over wonen en zorg op maat

"Wij bieden de ondersteuning die nodig is; de ouders houden de regie."

Op donderdag 29 november organiseerde OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod)  in Dordrecht een bijeenkomst voor verwanten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden over wonen op maat. Ouders Margreet en Kees deelden hun verhaal over hun jarenlange enerverende zoektocht naar passende hulp voor hun zoon Mark (8), die een niet-aangeboren hersenletsel heeft.

Out of the box begeleiding

Dat de betrokkenheid van het team op de Maraboehoek ontzettend groot is, werd nogmaals duidelijk toen één van de bewoners naar de hospice moest. Het team is deze cliënt blijven tot haar overlijden blijven begeleiden, ondanks dat zij niet langer op de locatie woonde.

“Wat ik zie is dat ook in de teams de gaven die God ons gegeven heeft, vooral naar voren komen. Niet alleen talenten maar ook deze gaven zie ik ontwikkelen.” vertelt Arie Korengevel, voorzitter van Stichting Maraboehoek.

NLdoet op Vredenburg

Naar aanleiding van een gesprek met een van onze bewoners op woonlocatie Vredenburg kwam begeleider Maurice op het idee om als locatie mee te doen aan NLdoet. Een van de bewoners gaf aan dat hij niet tevreden was over een aantal dingen in zijn woning en wilde graag wat kleine aanpassingen verrichten. Zijn persoonlijk begeleider heeft hiervoor contact gezocht met de belangenbehartigers. Voor iedere bewoner heeft diens persoonlijk begeleider contact gelegd met de familie en/of belangenbehartigers om de handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet.