Samenwerking Profila Zorggroep en Timon tilt begeleiding naar hoger plan

Datum

In regio Rijnmond vormt Profila Zorggroep samen met Timon en De Hoop ggz één van de dertien loketten voor jeugdhulp. Waar relevant, trekken de drie organisaties met elkaar op als het gaat om kinderen, jongeren of gezinnen. Niet alleen werken ze samen vanuit hun eigen expertise; er is soms ook overdracht van kennis en vaardigheden die over en weer leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg.

Afgelopen najaar begeleidde een van onze collega’s een gezin met LVB-problematiek (Licht Verstandelijke Beperking). Vanwege de problematiek van het gezin werd op een gegeven moment overwogen om via Timon aanvullend de gezinsbehandeling MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) in te zetten. Aangezien de begeleidster van Profila Zorg een heel goede verbinding had met het gezin, werd bij nader inzien besloten te kiezen voor coaching van deze begeleider in systemisch werken, door een MDFT-supervisor van Timon. Hierdoor kon de begeleider dit gezin helpen meer inzicht te krijgen in ieders eigen rol en de onderlinge verhoudingen in het gezin.

Andere manier van benaderen

Dit werkte op meer punten heel goed uit. Er kwam meer focus in de begeleiding. De ouders werden op positieve wijze in beweging gezet en kregen meer grip op hun rol als ouders. Onze begeleidster vertelt: “Ik was gewend vooral oplossingsgericht aan de slag te gaan, maar vanuit het systemisch werken weet ik nu hoe ik de ouders op een andere wijze kan benaderen waardoor zij zélf naar oplossingen op zoek gaan. Ik pas de werkwijze die ik geleerd heb nu ook toe in andere casussen.“

Profila Zorggroep gaat aan de hand van deze ervaring het eigen team verder trainen op dit gebied. Timon heeft Profila Zorggroep aangeboden vaker gezamenlijk intervisie te hebben bij andere casussen die om een meer systemische aanpak vragen. Andersom deelt Profila Zorggroep relevante kennis op het gebied van LVB met medewerkers van Timon.

We zijn ook benieuwd naar ervaringen van anderen. Hoe bereik jij met integrale samenwerking dat één plus één drie wordt?