Peter van Wijk aangesteld als interim-bestuurder

Datum

Voor de Profila Zorggroep is in de heer P. (Peter) van Wijk een interim-bestuurder gevonden, nu de heer R. (Rien) Brand per 1 december 2019 de organisatie zal verlaten. Peter van Wijk is met ingang van 14 oktober aangesteld voor een periode van 6 tot 12 maanden.

Peter heeft meer dan twintig jaar ervaring als interim-manager in het veld van gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en overheid. Hij werkte als bestuurder in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening. Hij heeft, mede vanuit zijn
christen-zijn, hart voor de doelgroepen van de vier organisaties die onder de Profila Zorggroep vallen (Profila Zorg, EBC Zorg, Kansrijk Wonen en Grip op je leven).

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat hij erin zal slagen samen met de medewerkers een gedegen strategie uit te werken voor een duurzame toekomst van de Profila Zorgroep.

Foto Peter van Wijk .jpg