Out of the box begeleiding

Datum

Dat de betrokkenheid van het team op de Maraboehoek ontzettend groot is, werd nogmaals duidelijk toen één van de bewoners naar de hospice moest. Het team is deze cliënt blijven tot haar overlijden blijven begeleiden, ondanks dat zij niet langer op de locatie woonde.

“Wat ik zie is dat ook in de teams de gaven die God ons gegeven heeft, vooral naar voren komen. Niet alleen talenten maar ook deze gaven zie ik ontwikkelen.” vertelt Arie Korengevel, voorzitter van Stichting Maraboehoek.

De betrokkenheid van het team heeft er mede toe geleid dat de ouders van deze cliënte, die eerder randkerkelijk waren, inmiddels zover zijn dat zij zich hebben aangesloten bij een levende kerkelijke gemeente. Zij hebben Jezus aangenomen. Ook als wij als ouders van de huidige bewoners van Maraboehoek samenkomen, willen zij nog steeds aansluiten om op deze manier betrokken te blijven.