“Net als een familie mochten we dit hartverwarmende laatste afscheid voorbereiden.”

Datum

Vorige week overleed na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd één van de bewoners van woonlocatie Brasem van Profila Zorg in Hoogeveen. Teammanager Nancy Logtenberg: “Hij heeft 12½ jaar bij ons gewoond. Hij had geen familie meer en onze band met hem was heel sterk. Daarom hebben we als bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn laatste afscheid georganiseerd. Het was heel intensief om dit te doen, maar de uitvaart was zoals deze bewoner het graag gewild zou hebben; echt hartverwarmend en heel persoonlijk. Zó bijzonder dat we dit met elkaar voor hem hebben mogen doen.”

De voorzijde van de rouwkaart bestond uit een kleurplaat die deze bewoner zelf ooit had ingekleurd. Nancy: “Hij noemde zichzelf altijd het schaapje van de Goede Herder en de Herder heeft hem nu thuis gehaald.” Diverse bewoners droegen bij aan de dienst door het delen van herinneringen, het voordragen van een zelfgeschreven gedicht of het uitspreken van een gebed. Een medewerker van de Brasem verwoordde de herinneringen die vooraf door de teamleden waren aangedragen. Bewoners droegen de kist de kerk in, vrijwilligers brachten die weer naar buiten. Nancy: “En als team brachten we de kist naar zijn laatste rustplaats, als laatste wat we voor hem mochten doen; onze zorg voor hem zit er nu op. We gaan hem echt missen.”

tekening rouwkaart verkleind 2.jpg