Zorgboerderij Kardinge

Dagbesteding in Groningen

Tot onze grote spijt sluit Zorgboerderij Kardinge per 31 oktober 2019 definitief haar deuren. Zowel voor de cliënten alsook voor de medewerkers is dit een zware dobber, omdat er tot op vandaag prachtig, waardevol werk plaatsvindt.

 

 

Kardinge biedt dagbesteding en is er voor mensen met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met een autistische stoornis of een psychiatrische achtergrond. De cliënten zijn begin september geïnformeerd over de aanstaande sluiting.

Waarom sluiten?

Zorgen om het voortbestaan van Kardinge zijn er al sinds 2015. Tot die tijd werd de zorg op Kardinge gefinancierd via de AWBZ. In 2015 ging de verantwoordelijkheid voor deze zorg over naar de lokale gemeenten, die op sommige gebieden een ander beleid gingen voeren met andere keuzes dan waar voorheen op gerekend kon worden. Daarnaast liep Kardinge aan tegen de dalende tarieven in de Wmo voor dagbesteding, waardoor het leveren van kwalitatief goede zorg een enorme uitdaging werd. Al die tijd is er naarstig - maar tevergeefs - gezocht naar wegen om het voortbestaan van de Zorgboerderij te kunnen borgen.

Ambulant

Het ambulante team van Profila Zorg in Groningen, dat begeleiding aan huis biedt in de regio, heeft een nieuwe plek gevonden onder de hoede van Philadelphia, een organisatie die net als Profila Zorg werkt vanuit een christelijke grondslag.

Andere plek

De cliënten van Kardinge gaan nu, hierin bijgestaan door onze medewerkers, hun woonbegeleiders, verwanten en de gemeente op zoek naar een andere, meest passende plek voor ieder van hen.

Adres en route
Noorddijkerweg 1
9734 AS Groningen

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.