Zorgboerderij Kardinge

Dagbesteding in Groningen

Zorgboerderij Kardinge staat midden in het Groningse recreatiegebied Kardinge. Werken op de zorgboerderij is waardevol en zinvol én een prima manier om mensen met een beperking te integreren in het arbeidsproces en in de maatschappij. Op de boerderij zijn groenten uit eigen moestuin, eieren van onze scharrelkippen of honing van imkerijen uit de buurt te koop. Ook wordt er haardhout verkocht.

 


Werken staat centraal in dit dagbestedingsproject. De medewerkers verrichten op de boerderij tal van zinvolle activiteiten. Ook verrichten zij diverse onderhoudswerkzaamheden in en rond het recreatiegebied Kardinge in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten.

Kees (cliënt): “Ik heb geholpen bij het bouwen van hekken bij de zorgboerderij. Daar kan ik me behoorlijk in uitleven.”

 

Actueel

Voor wie?

Op Zorgboerderij Kardinge bieden we dagbesteding aan mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 21 tot en met 65 jaar die ondersteunende of activerende begeleiding nodig hebben zijn welkom. Zij moeten gemotiveerd zijn om activiteiten te doen. Een groepen bestaat meestal uit acht personen.

Buitenschoolse begeleiding

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar zijn zes dagen per week welkom voor buitenschoolse begeleiding op Zorgboerderij Kardinge in Groningen. We bieden een programma dat op ongedwongen wijze ruimte geeft aan tal van leer- en ontwikkelmogelijkheden, mét of naast elkaar. De begeleiding wordt geboden door jonge, betrok­ken professionals (SKJ geregistreerd) die kennis heb­ben van de doelgroep en die in staat zijn om een ge­varieerd programma te bieden aan de individu in de groep. We werken waar gewenst samen met scholen, hulp­verleners en het netwerk van het kind. We hechten veel waarde aan het afstemmen met ouders/verzor­gers en andere betrokkenen om met elkaar tot een heldere begeleidingslijn te komen.

Benodigde indicatie

Alle indicaties zijn welkom. Een indicatie met vervoer maakt het mogelijk dat medewerkers worden opgehaald.

Werkzaamheden en activiteiten

  • Tuinieren
  • Verkoop
  • Houtbewerking
  • Dierverzorging
  • Paardrijden
  • Creatieve (knutsel)middagen
  • Bedienen in de theetuin
  • Bakken
  • Koken
  • Klussen

Begeleiding en werktijden

Er is altijd een begeleider aanwezig, maar bij de volwassenen soms wel op afstand. De begeleiding is gemiddeld één op zeven. De werktijden zijn van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 12.45 uur tot 16.00 uur. Tussendoor is er een uur pauze waarin ook met elkaar wordt geluncht. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de boerderij, het team en het inschrijven voor onze nieuwsbrief op www.zorgboerderijkardinge.nl.

Download de brochure

Adres en route
Noorddijkerweg 1
9734 AS Groningen

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.