Zorgboerderij Bonaventura

Dagbesteding in Strijen

In de Hoeksche Waard, tussen Strijen en ‘s-Gravendeel, staat zorgboerderij Bonaventura. In deze naam, die ‘goede verwachting’ betekent, klinkt al door dat de deelnemers en een goede tijd beleven. Op de boerderij wordt er een activerende dag invulling gegeven aan: ouderen in geestelijke en sociale onbalans, volwassenen met een verstandelijke beperking en jongeren met leerproblemen.

Zinvol bezig zijn in een veilige en landelijke omgeving staat centraal op de zorgboerderij. De deelnemers verrichten een grote variëteit aan zinvolle activiteiten zoals: het inpakken en venten aan de deur van aardappelen, groenten en fruit, het bereiden van (eigen gekweekt) voedsel, het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de kwekerij en bewerken van hout op de timmerwerkplaats. Daarnaast worden er diverse productiewerkzaamheden verricht voor bedrijven in de buurt van de zorgboerderij.

Daarnaast is het een leerplek voor studenten die MMZ of SPH studeren en werken er vrijwilligers die een hart hebben voor de medemens, het groen en/of dier.

Kijk voor meer informatie ook op www.zorgboerderijbonaventura.nl.

Voor wie?

Zorgboerderij Bonaventura biedt dagbesteding aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook is er een speciale groep voor mensen met dementie. Zowel mannen als vrouwen die ondersteunende of activerende begeleiding nodig hebben zijn welkom. Ook kinderen die op speciaal onderwijs zitten en na schooltijd of i.p.v. een dag school een dagbesteding zoeken, zijn welkom op onze zorgboerderij.

Alle indicaties zijn welkom, als er ook een indicatie vervoer is. Indicaties worden afgegeven door het CIZ.

Afdelingen

  • AGF sorteren
  • AGF verkoop
  • Catering en huishouding
  • De Kwekerij
  • De Timmerwerkplaats

Werktijden

De werktijden zijn van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15:30 uur. Tussendoor is er een uur pauze waarin ook met elkaar geluncht wordt. Bij de lunch wordt koffie, thee of melk en soep aangeboden.

Begeleiding

De werkzaamheden op zorgboerderij Bonaventura gebeuren onder begeleiding en op basis van een op de persoon afgestemd begeleidingsplan. Daarin wordt beschreven waar de mogelijkheden liggen van de werknemer en wat hij/zij wil leren. Dit kan van zeer gestructureerd en gefaseerd tot meer zelfstandig en eigen initiatief nemend, individueel of in groepsverband. De nadruk wordt gelegd op persoonlijkheidsontwikkeling, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het ontwikkelen van sociaal wenselijk gedrag en het krijgen van werkplezier. De werkzaamheden bieden structuur en veiligheid.

Werknemers hoeven geen kennis of ervaring ten aanzien van boerderij en natuur te hebben. Dit wordt ontwikkeld onder begeleiding en al doende. Het is anderzijds wel van belang gemotiveerd te zijn en te willen werken aan vooraf gestelde doelen. Deze worden samen bepaald en regelmatig geëvalueerd.

De omgang en werksfeer is open waarbij waarden als respect voor elkaar, veiligheid en vertrouwen van groot belang zijn.

Adres en route
Langedam 2
3291 LV Strijen

Meer weten? Neem contact op met het Zorgloket.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiden bij Profila Zorg, kunt u direct contact opnemen met ons zorgloket. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook kunnen zij u vertellen op welk van onze locaties welke zorg geboden wordt.