Locatie
Oogstlaan

Rots en Bron

Voor wie?

De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 35 jaar, zowel mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 18 jaar zijn welkom. Op deze locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. De bewoners hebben baat bij een overzichtelijke leefomgeving en wonen daarom met maximaal 7 personen op een groep. BOPZmaatregelen (art. 60 of RM) kunnen – binnen bepaalde randvoorwaarden – worden gehanteerd. Hiervoor is een BOPZ arts betrokken bij de locatie.

Benodigde indicatie

Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen op besloten woongroepen Rots en Bron is  de volgende indicatie vereist:

  • VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 7)

Wonen

Iedere woongroep heeft zes grote kamers met een eigen badkamer met douche, wastafel en toilet.

Via een ruime hal komt u in de gezamenlijke woonkamer en keuken, hier wordt dagelijks gekookt. Elke groep heeft een eigen terras, waar u lekker buiten kunt zitten. Vlak naast het gebouw wordt een dierenparkje ontwikkeld. Als u van dieren houdt en het leuk vindt hen te verzorgen is dat mogelijk. 

Begeleiding

De begeleiding is erop gericht om structuur en veiligheid aan de bewoners te geven. Daardoor kan de bewoner zich optimaal ontwikkelen. Op elke groep zijn er in de avonduren tot 20.30 uur 2 begeleiders aanwezig en vanaf 20.30 uur is er 1 begeleider aanwezig. De begeleiding richt zich op individuele structuur en werkt met de bewoner aan zijn of haar doelen. Elke bewoner heeft een eigen ‘mentor’. Daarnaast speelt de gedragskundige op de Oogstlaan ook een grote rol. De bewoner heeft 2 keer in het jaar een begeleidingsplanbespreking, waarin de doelen voor het komende half jaar worden vastgesteld. Dit gaat in overleg met de mentor en de gedragskundige

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.