Locatie
Oogstlaan

Boom

Voor wie?

De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 35 jaar, zowel mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 18 jaar zijn welkom. Op deze locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. De cliënten hebben baat bij een overzichtelijke leefomgeving en weinig prikkels. BOPZ-maatregelen (art. 60 of RM) kunnen – binnen bepaalde randvoorwaarden – worden gehanteerd. Hiervoor is een BOPZ arts betrokken bij de locatie.

Benodigde indicatie

Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen op besloten woongroep Boom is  de volgende indicatie vereist:

  • VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (oude ZZP VG 7)

Wonen

Iedere woongroep heeft zes grote kamers met een eigen badkamer met douche, wastafel en toilet.

Via een ruime hal komt u in de gezamenlijke woonkamer en keuken, hier wordt dagelijks gekookt. Elke groep heeft een eigen terras, waar u lekker buiten kunt zitten. Vlak naast het gebouw wordt een dierenparkje ontwikkeld. Als u van dieren houdt en het leuk vindt hen te verzorgen is dat mogelijk.

Begeleiding

De begeleiding is erop gericht om structuur en veiligheid aan de bewoners te geven. Daardoor kan de bewoner zich optimaal ontwikkelen. Er wordt op de Boom gewerkt met ondersteunende communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van pictogrammen. De begeleiding probeert de bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen om zo normaal mogelijk mee te doen in de maatschappij. Zo kunnen bewoners (met zoveel of zo weinig hulp als nodig) zelf hun boodschappen halen, hun eigen (zakgeld)rekening beheren en (met de hulp die nodig is) hun dag vullen met bezigheden.

Op elke groep zijn er in de middag- en avonduren 2 begeleiders aanwezig. In de ochtend en aan het einde van de avond is dit 1 begeleider. De begeleiding richt zich zowel op de individuele structuur als op de groepsstructuur. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider. Elke doordeweekse avond wordt, voor bewoners die dit willen, een vaste activiteit aangeboden die wekelijks of tweewekelijks terugkomt. Zo is er een sportavond, een uitjesavond, een muziekavond, een creatieve avond (zoals houtbewerking), een bijbelstudie-avond en een avond waarbij ruimte is om in kleine groepjes te werken aan bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen of pastorale hulp te krijgen. Daarnaast speelt de gedragskundige op de Oogstlaan een grote rol. Zij geeft advies aan begeleiders en kan regelmatig een gesprekje hebben met bewoners. Er kan ook een muziektherapeut in de zorg betrokken worden.

De cliënt heeft 1 of 2 keer in het jaar een begeleidingsplanbespreking, waarin de doelen voor het komende (half) jaar worden vastgesteld en er wordt geëvalueerd hoe het gaat.

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.