De Ark

Woon- en behandellocatie in Dordrecht

 De Ark is een woonvoorziening in Dordrecht voor mannen vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of gedragsproblematiek en verslavingsproblematiek.
Profila Zorg en De Hoop ggz werken binnen De Ark nauw samen en bieden een uniek en effectief behandel- en begeleidingsprogramma. De Ark heeft drie leefgroepen met ruimte voor in totaal 26 cliënten.  

 

Actueel

Voor wie

De Ark is er voor mannen met een indicatie ZZP VG6, VG7 of een forensische titel. Ze zijn vastgelopen in hun leven, bijvoorbeeld door problemen in de (woon)omgeving, op het werk of in hun vrijetijdsbesteding. Als ze hulp zoeken vallen ze doorgaans tussen wal en schip, omdat de combinatie van een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek niet past binnen de reguliere VG- of verslavingszorg. Bij De Ark kunnen deze mensen wél terecht.

Van cliënten wordt verwacht dat zij de intentie hebben om te stoppen met het gebruik van alcohol en drugs (ten minste) vanaf de plaatsing. De cliënt moet in geval van een recente harddrugsverslaving eerst een detox-traject volgen, bij voorkeur in het motivatiecentrum van De Hoop ggz.

Profila Zorg en De Hoop ggz bieden zorg vanuit een christelijke evangelische levensovertuiging waarbij iedere cliënt, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, welkom is.

Wonen

De Ark ligt in een rustige, natuurrijke omgeving aan de zuidoostzijde van Dordrecht en maakt deel uit van het terrein van De Hoop. Op het terrein van De Hoop is een winkeltje, een restaurant en er zijn mogelijkheden voor ontspanning en sport. Winkelcentrum De Bieshof en station Dordrecht Stadspolders bevinden zich op loopafstand.

De lichte, comfortabele en ruime appartementen (ca. 45 m2) van De Ark beschikken bijna alle over twee kamers. Een paar appartementen hebben één kamer of een Frans balkon. De tweekamerappartementen zijn voorzien van een eigen badkamer en een pantry in de woonkamer.

Begeleiding

De 24-uurszorg is gericht op het aanleren of verstevigen van vaardigheden op het gebied van wonen, werken en gezond gedrag. De begeleiding helpt bij de dagelijkse gang van zaken, bij het vinden en volgen van een dagstructuur en het aanleren en behouden van vaardigheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijke begeleider, die ook de contacten met de ouders/vertegenwoordigers onderhoudt.

Ondersteunende begeleiding

De cliënt krijgt ondersteunende begeleiding bij:

 • overzicht krijgen en houden over het huishouden;
 • regelen van post-, geld- en bankzaken;
 • ondersteuning bij het invullen van formulieren;
 • achteruitgang voorkomen en leren omgaan met je beperkingen;
 • gezond eten en bewegen.

Activerende begeleiding

De cliënt wordt (stap voor stap) getraind in het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid op onder meer de volgende gebieden:

 • leren koken;
 • reizen met het openbaar vervoer;
 • omgaan met geld;
 • sociale netwerk opbouwen en herstel van contacten;
 • zelfzorg en hygiëne;
 • zoeken naar nieuwe vormen van ontspanningen.

Behandeling

De behandeling is gericht op stabilisatie, herstel en ontwikkeling van de cliënt. Het accent ligt op de behandeling van de verslavingsproblematiek, met als doel een middelenvrij bestaan. Hiervoor wordt onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT), herstelgericht werken en motiverende gespreksvoering ingezet. De behandeling wordt aangeboden door De Hoop ggz. Een multidisciplinair team van De Hoop ggz en Profila Zorg is betrokken bij de behandeling, waarbij behandelaars en begeleiders nauw samenwerken. Door deze samenwerking wordt geborgd dat de behandeling optimaal aansluit op de individuele begeleidingslijn van de cliënt. 

Passend werk

Werkvisie De Hoop biedt tijdens werkdagen diverse vormen van activering, op verschillende niveaus. Op een rustieke locatie aan de Oudendijk in Dordrecht kunnen cliënten aan de slag met onder meer houtbewerken, koken, tuinieren, creatieve activiteiten of inpakwerkzaamheden. Sommige cliënten kunnen op den duur aan de slag bij een van de andere werkervaringsplekken van Werkvisie De Hoop, zoals de drukkerij, de bedrijfskantine of de fietsenmakerij.

Na het verblijf in De Ark

Het verblijf in De Ark is tijdelijk; er wordt toegewerkt naar doorstroming in de maatschappij. Cliënten kunnen naar verwachting na ongeveer twee jaar een vervolgstap maken naar zelfstandig wonen met of zonder ambulante begeleiding of naar een andere woonvoorziening met minder intensieve woonbegeleiding.

Adres en route
Provincialeweg 124
3329KP Dordrecht

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.