Bernisser Handen

Bernisser Handen is een woonvoorziening, buitenschoolse en ambulante begeleiding voor jongeren met ADHD en/of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en/of licht verstandelijke beperking.

Bernisser Handen is per 1 januari 2011 samenwerkend (onderaannemerschap) met Profila Zorg. Bernisser Handen is sinds april 2012 HKZ gecertificeerd.

Voor wie?

Bernisser Handen is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD, PDD NOS of een andere aanverwante autistische stoornis en/of verstandelijke beperking. De woonvoorziening is voor jongeren die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven wonen.

Wonen

De inwonenden hebben allemaal een ruime kamer met eigen douche en toilet die naar eigen inzicht mag worden ingericht. Naast een bed is er ruimte voor bv. tafel, stoel, kast, bureau. Tijd gelimiteerd internet met content-filtering en tijd/kanaal instelbare tv-aansluitingen, zijn aanwezig.

Er is ook een gezamenlijke woonkamer en keuken. Alle bewoners dragen hierin hun verantwoording om allen netjes te houden. 

Bernisser Handen is gevestigd tussen Zuidland en Simonshaven, de grootste en kleinste woonkern in de gemeente Bernisse. De dorpen liggen tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis aan weerszijde van het natuur- en recreatiegebied De Bernisse.

Begeleiding

Begeleiding wordt geboden op basis van een op de persoon afgestemd begeleidingsplan. Daarin wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn van de zorgvrager en wat hij/zij wil leren. Dit varieert van zeer gestructureerd en gefaseerd tot meer zelfstandig en eigen initiatie nemend, individueel of in groepsverband. De nadruk wordt gelegd op persoonlijkheidsontwikkeling, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het ontwikkelen van sociaal wenselijk gedrag en plezier in het werk krijgen. Het werk biedt structuur en veiligheid. Er is een gedragskundige betrokken bij de cliënten die aan de begeleiders handvatten biedt bij het verlenen van goede zorg. Men hoeft geen specifieke kennis of ervaring te hebben. Dit wordt al doende onder begeleiding ontwikkeld. Het is wel van belang dat u gemotiveerd bent en wilt werken aan vooraf gestelde doelen. Deze worden samen met u bepaald. De omgang en werksfeer is open waarbij waarden als respect voor elkaar, veiligheid en vertrouwen van groot belang zijn.

Begeleiding wordt gegeven van opstaan tot slapen gaan. ’s Nachts is er slaapwacht aanwezig. Begeleiding kan bestaan uit groepsbegeleiding, individuele begeleiding, huiswerkbegeleiding en begeleiding in dagbesteding. Ambulante begeleiding.

Ga voor meer informatie zoals kosten, huisregels en nieuwsbrieven naar www.bernisserhanden.nl.

Adres en route
Molendijk 23
3212 LH Simonshaven

Meer weten? Neem contact op met Zorgbemiddeling.

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg u verder kan helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke zorg en begeleiding beschikbaar is op de verschillende locaties.