Klachtenfunctionaris Profila Zorg

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) kunt u als cliënt, verwant of betrokkene uw ongenoegen of klacht bij Profila Zorg melden. De klachtenfunctionaris voor Profila Zorg is Liesbeth Schagen van het CBKZ. 

Liesbeth Schagen

Telefoonnummer: 0183 - 68 28 29
Email: klachten@cbkz.nl
Liesbeth probeert binnen vijf werkdagen te reageren.

U kunt ook gebruik van ons digitale klachtenformulier