Verwijzers

Ben je als verwijzer voor iemand met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek op zoek naar begeleiding aan huis, dagbesteding of een woonvorm? Graag denken we met je mee. 

Neem contact met ons op via Zorgloket om de mogelijkheden te bespreken:

T: 030 - 635 75 00
Maandag tot donderdag van 9.00 tot 16.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
E: zorgloket@profilazorg.nl 

Aanbod

Profila Zorg is een landelijke aanbieder van hulp en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek. Vanuit onze betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging bieden we hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt. 

De meeste van onze woon- en dagbestedingslocaties zijn gevestigd in de regio Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid. Ook in Houten en in Noord-Nederland heeft Profila Zorg enkele locaties. Daarnaast biedt Profila Zorg begeleiding aan huis in diverse regio´s, waarbij we vaak nauw samenwerken met andere zorgaanbieders.

Bekijk ons volledige aanbod

Bekijk onze locaties.

Wilma: “Je moet professioneel bescheiden zijn. Ik wil niet ‘even vertellen hoe het moet’, maar aansluiten bij wat goed gaat en mensen in hun waarde laten. Dat is echt de sleutel.”

 

Financiering en vormen van zorg

De zorg en begeleiding die Profila Zorg biedt, wordt gefinancierd op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook zorg en ondersteuning op basis van een PGB is mogelijk.

Meer informatie over financiering en vormen van begeleiding.

Open plaatsen

Op de diverse woon- en dagbestedingslocaties van Profila Zorg ontstaat regelmatig ruimte voor nieuwe cliënten.

Bekijk het actuele overzicht van open plaatsen.

Neem voor specifieke vragen contact op met het Zorgloket van Profila Zorg via zorgloket@profilazorg.nl, tel. 030 - 635 75 00.