Over Profila Zorg

Samenwerking

Profila Zorg is een groot voorstander van samenwerking. Om die reden participeren we in diverse netwerken van christelijke zorginstellingen en zijn we lid van de verenigingen Reliëf en Missie Nederland. Binnen deze verenigingen ontmoeten we een breed spectrum van zorggerelateerde en pastorale instellingen.

Samenwerking heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats willen we onze kennis en ervaring graag delen met andere instellingen, met kerken en maatschappelijke organisaties. In de tweede plaats is samenwerking, in welke vorm dan ook, een middel om samen met andere instellingen een zorgketen te vormen en zo een integraal aanbod te kunnen verzorgen. Een derde reden om open te staan voor samenwerking, is het praktisch inhoud geven aan onze maatschappelijke doelstelling. Hiertoe is in 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Jemima (zorg voor gehandicapten in de Palestijnse gebieden). Daarnaast zijn we met de Bijzondere Mensen Tent (conferentieprogramma voor mensen met een beperking) actief op de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.