Zorgvorm

Wmo-zorg

Wanneer cliënten geen recht hebben op een Wlz-indicatie maar wel zorg nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op de gemeente. De zorg wordt op maat aangepast aan de hulpvraag van de cliënt. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan hulp in de avond of juist overdag, dan kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Ook als er behoefte is aan dagbesteding, Jeugdhulp en Beschermd Wonen kan er een beroep worden gedaan op de gemeente. Wanneer de cliënt liever zelf de zorg inkoopt kan een cliënt dit ook aanvragen. Het inkopen verloopt d.m.v. een persoonsgebonden budget. Bij PGB ontvangt de cliënt een budget waarmee de cliënt zelf de zorg kan inkopen.

Meer informatie over Wmo-zorg is te vinden op de website van Profila Zorg onder ’Begeleiding aan Huis’.