Zorgvorm

Wlz-zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg thuis of met verblijf in een instelling. Het CIZ stelt voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staan de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft.

Zorg in een instelling

Bij verblijf gaat het om het wonen in een instelling die geschikt is om de zorg te bieden die u nodig heeft. Afhankelijk van de zorgvraag kan de best passende setting verschillen. Het kan gaan om een relatief zelfstandige woonvorm, groepswonen of wonen in een instelling al dan niet met een eigen kame

Zorg thuis (zonder verblijf)

Met een Wlz-indicatie mag u ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om di te beoordelen. Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen.

Bent u op zoek naar een woonruimte en wilt u zorg ontvangen? Profila Zorg kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden voor een passende woonruimte. Wanneer u zelf over een woning beschikt kunt kiezen uit de volgende vormen van zorg:

 • MPT

  MPT staat voor ‘Modulair Pakket Thuis’. Met het MPT kiezen cliënten ervoor bepaalde modules van het Zorgzwaartepakket (ZZP) thuis te krijgen. Zij zien hiermee af van modules van de zorg waar zij recht op hebben, omdat zij daar op dat moment geen behoefte aan hebben.

  Cliënten die kiezen voor een MPT kunnen ervoor kiezen het gehele MPT als Zorg In Natura te ontvangen, of een combinatie van zorg in natura en PGB. Eventueel bij meerdere aanbieders.

 • VPT

  Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is één van de leveringsvormen in de Wlz, waarbij de cliënt thuis de benodigde zorg krijgt die hij ook in een instelling zou krijgen. De VPT is gekoppeld aan het WLZ-Zorgzwaartepakket.

  Bij een VPT ontvangt de cliënt een compleet zorgpakket thuis van één aanbieder

Zelf je zorg organiseren met een PGB

PGB staat voor ‘PersoonsGebonden Budget’. Bij PGB ontvangt de cliënt een budget waarmee hij zelf de zorg kan inkopen. Dat budget wordt door SVB beheerd. Vanuit het budget worden betalingen gedaan aan de zorgverleners.

Met het PGB kunnen cliënten ervoor kiezen bepaalde modules van het Zorgzwaartepakket (ZZP) af te nemen. Cliënten die kiezen voor een PGB kunnen kiezen voor een combinatie van PGB en Zorg In Natura (ZIN).

Er zijn twee vormen van Wlz-PGB:

 • PGB waarbij meerdere mensen hebben gekozen bij elkaar te willen wonen in een woongroep
 • PGB begeleiding individueel