Medezeggenschap

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor medewerkers is geborgd door middel van de ondernemingsraad. De wettelijke basis voor het overleg tussen de ondernemingsraad en de directeur-bestuurder is de wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast de onderwerpen uit de WOR, is de ondernemingsraad ook betrokken bij de totstandkoming van het beleid en een breed scala aan personeel gerelateerde onderwerpen. De ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de directeur-bestuurder.