Medezeggenschap

Locatieraad

In 2016 worden de locatieraden geïnstalleerd. Doel van deze raden is om de PDCA-cyclus op de locatie vorm te geven en zo de regie van de cliënt te versterken. De locatieraden worden samengesteld met minimaal een vertegenwoordiger van de cliënten, de verwanten, de ondernemingsraad, het team en de teamcoach. Afhankelijk van wat nodig is, komt de locatieraad minimaal eenmaal per kwartaal bijeen.