Medezeggenschap

Cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten wordt vormgegeven binnen de cliëntenraad. Hierin zitten cliënten die door hun locatie zijn afgevaardigd. De onderwerpen die besproken worden hebben als kernthema’s: kwaliteit van leven en veiligheid. Daarnaast is alles bespreekbaar, mits het past binnen het kader van de cliëntenraad.

De leden overleggen minimaal twee keer per jaar direct met de directeur-bestuurder en worden ondersteund door hun persoonlijk begeleider of vertrouwenspersoon. De landelijke cliëntenraad is vanwege de reisafstanden opgedeeld in regio Noord en regio Zuid.