Medezeggenschap

Bewonersoverleg

Naast de formele overleg- en medezeggenschapsstructuur is er op ieder locatie het bewonersoverleg. Dit komt gemiddeld tweemaandelijks bij elkaar en behandelt alle onderwerpen die het dagelijks leven op de locatie betreffen.