Over Profila Zorg

Missie en visie

Missie

Profila Zorg werkt aan een optimale kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. Dit doen we vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie en een Bijbels holistisch mensbeeld. De kern hiervan is: de wederkerige relatie tussen cliënt en medewerker waarin de liefde en hoop van het evangelie van Jezus Christus worden doorgeven en waarin beiden tot hun bestemming komen. We doen dit vanuit de kernwaarden: geloof, vertrouwen en verbinding.

Visie

We verlenen de beste zorg en begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. Alles gericht op de persoonlijke ontplooiing van de cliënt en de sociale context waarvan hij of zij deel uitmaakt. Daarom ondersteunen we door middel van advies en begeleiding ook verwanten, belangenbehartigers en andere leden van het sociale netwerk (o.a. kerken, christelijke gemeenten, werkgevers en vormen van vrije tijdsbesteding).