Over Profila Zorg

Geschiedenis

Stichting Profila Zorg is op 25 oktober 1972 opgericht door leden van de Filadelfiakerk te Rotterdam. Daarvoor was deze kerk al actief in de Rotterdamse samenleving, onder andere ten behoeve van verslaafden en dak- en thuislozen. Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie kwam men in contact met de beheerders van Huize Sonneheerdt in Rhoon. Dit echtpaar wilde op termijn de zorg voor 40 vrouwen met een verstandelijke beperking overdragen aan een andere instelling. De leden van de Filadelfiakerk zagen dit als een van God gegeven taak en zijn hier toen mee verder gegaan. Dit wil niet zeggen dat de aandacht voor verslaafden en dak- en thuislozen verdwenen was, want vanuit de Filadelfiakerk is die vorm van zorg voor de samenleving altijd gebleven.

De verdere professionalisering van de zorg maakte de stichtingsvorm noodzakelijk en deze is dan ook eind 1972 gerealiseerd door de oprichting van Stichting Filadelfia Zorgverlening.

In de jaren daarna heeft de stichting een sterke groei doorgemaakt in de regio Rotterdam. In die regio ligt nog steeds het zwaartepunt qua cliënten en locaties. Door de overname, half jaren 2000, van de Miklah Hoeve in Steenwijkerwold is het werkgebied uitgebreid met locaties in Drenthe en Groningen. Om die reden is in die periode ook het Service Centrum van Rhoon naar het centraler gelegen Houten verhuisd.

In 2010 is de naam gewijzigd in Stichting Profila Zorg. Hiermee was de voortdurende verwarring met de andere VG-instelling Philadelphia voorbij.

Profila Zorggroep

Sinds 2014 is Profila Zorg onderdeel van de Profila Zorggroep. Hier maken ook Stichting EBC Zorg (GGZ en MO), Stichting Grip op je leven en Stichting Kansrijk Wonen (preventieproject jongeren) deel van uit.