Begeleiding aan huis

Profila Zorg biedt naast woonlocaties en dagbesteding ook begeleiding aan huis. 

Gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking of ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren) kunnen bij Profila Zorg terecht voor begeleiding thuis. Er is ook intensieve begeleiding in de thuissituatie mogelijk voor gezinnen met complexe problemen op verschillende leefgebieden. Daarnaast biedt Profila Zorg begeleiding aan huis voor individuele, zelfstandig wonende volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of lichte psychiatrische problematiek.

Samantha (cliënt): “Mijn begeleidster is als een steun en toeverlaat voor mij; ik kan op haar terugvallen als ik met iets zit.”

 

 

De begeleiding

Iedere cliënt en elke situatie is uniek. Dat klinkt door in het begeleidingsplan. Het welzijn van de cliënt staat daarin centraal. Profila Zorg kiest daarom voor een persoonlijke aanpak en begeleiding op maat. Alles is erop gericht dat de cliënt zijn of haar leven zo zelfstandig mogelijk kan inrichten. We stemmen de begeleiding zo goed mogelijk af op de wensen van de cliënt en zijn/haar netwerk. Bij complexe situaties waarbij meerdere zorgaanbieders betrokken zijn, kan Profila Zorg optreden als casemanager.
Vormen van zorg en financiering

Meer informatie over financiering en vormen van begeleiding.

Aanmelden

Als je jezelf of iemand anders wil aanmelden voor wonen of begeleiding bij Profila Zorg, kun je contact opnemen met Zorgbemiddeling. De medewerkers van het Zorgbemiddeling bepalen of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook weten zij precies welke zorg en begeleiding mogelijk is.  

Je kunt de ServiceDesk bellen, tel. 030 - 635 75 00, of mailen via: zorgbemiddeling@profilazorg.nl.