Hulp nodig?

Profila Zorg biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek.

Dit gebeurt in een van onze woonlocaties of gezinshuizen verspreid over het land of bij iemand thuis. Verder hebben we diverse locaties voor dagbesteding. De begeleiding kent allerlei vormen. De ene keer woont een kind of jongere met een autismespectrumstoornis al dan niet tijdelijk in een van de gezinshuizen, de andere keer helpen we een ouder met een verstandelijke beperking aan huis bij de opvoeding van haar of zijn kinderen; of iemand met een verstandelijke beperking woont in een van onze woonlocaties en maakt overdag gebruik van de diensten van een van onze dagbestedingslocaties.

Ook begeleiden we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest of mensen die naast hiervoor genoemde problematiek ook met een verslaving te kampen hebben. 

Vanuit onze betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging bieden we hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt.