Gezinshuis Manoah

Mark en Anne Marie Boon uit Gouda zijn al jaren samen en sinds 2000 gelukkig getrouwd. Zij hebben 10 jaar ervaring met pleegzorg via Timon. In 2008 en 2011 zijn er via Timon kinderen langdurig in het gezin geplaats. In het speciaal onderwijs zag Anne Marie ook de grote nood en behoefte aan veiligheid en duidelijkheid. De jaren van pleegzorg hebben hen gevormd, ze hebben naast kennis ook veel ervaring opgedaan. In deze tijd groeide ook het verlangen om nog meer kinderen in hun huis en hart te verwelkomen. Samen hebben ze bekeken wat het beste bij hen past en zijn tot de conclusie gekomen dat ze een gezinshuis wilden gaan starten. In 2018 is dit van start gegaan.

Zij vinden dat kinderen onbezorgd en veilig moeten kunnen opgroeien. Daarom willen zij een plek bieden aan kinderen waar zij onbezorgd veilig kunnen zijn. Kinderen zijn een geschenk van God. Kinderen zijn geen bezit, maar het kostbaarste geschenk dat aan ouders wordt toevertrouwd. Daarom mogen wij de kinderen opvoeden in afhankelijkheid van God, gedragen en gesteund door Hem.  Zij mogen voor hun biologische kinderen en deze kinderen zorgen en hen begeleiden op hun reis door het leven. Dit doen ze door rust, structuur en liefde te bieden.  Daarbij staat rust voor hen voorop, daarom hebben zij voor de naam Hebreeuwse naam Manoah gekozen. Manoah betekent rust, op adem komen.

Zij richten zich op kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking en /of psychiatrische problematiek (hechtingsproblematiek, ADHD en vormen van ASS) van 0-12 jaar, die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren. Kinderen die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien en die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren. Kinderen die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders. Met deze doelgroep hebben zij ervaring en hierin ligt hun kracht. Zij zullen zich richten op langdurige plaatsingen. Het is het doel en streven dat kinderen tot hun volwassenheid bij hen blijven wonen en veilig bij hen kunnen opgroeien. Zij zijn redelijk nuchter en stressbestendig (ze hebben oog voor emoties van de kinderen maar ook een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor). Doordat ze al een aantal jaren langdurige pleegzorgplaatsingen achter de rug hebben, hebben ze al wat ervaring opgedaan in het werken met kinderen die ernstige beschadigingen in het leven hebben opgelopen.

Zij bieden de kinderen:

  • een liefdevol, betrokken en warm gezin
  • continuïteit en veiligheid
  • gestructureerde gezinssituatie
  • herstel van het gewone leven
  • respect voor het eigene van ieder kind
  • normen en waarden van het “gewone” gezin
  • open kansen voor de toekomst

Contactgegevens:

Mark en Anne Marie Boon-Rozendaal

annemarie@gezinshuismanoah.nl