Hart voor jou!

Gezinshuis Lemama

Wij, Robert en Mieke Voorwinden, zijn de gezinshuisouders van Gezinshuis Lemama. We hebben voor deze naam gekozen omdat het de eerste twee letters van onze drie biologische kinderen zijn. Samen met hen staan we voor ieder kind een veilige plek in ons gezinshuis. Dit huis staat in Nieuw-Lekkerland.

Na zes jaar pleegzorg zijn we in september 2018 gestart als gezinshuis met op dit moment twee plaatsingen. De bedoeling is om op termijn vier kinderen/jongeren op te vangen en beschikbaar te zijn voor één crisisplaats. De kinderen en jongeren die bij ons komen wonen hebben zo ieder hun eigen rugzakje of beperkingen. Hierbij denken we vooral aan ASS(autisme), hechtingsproblematiek en trauma. We willen hen een warm en een liefdevolle plek bieden waar ze zich veilig en geliefd mogen weten, waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar we ze normen en waarden willen meegeven die ze nodig hebben voor hun toekomst. Ook zullen we zoveel als mogelijk structuur en voorspelbaarheid bieden binnen ons gezinshuis.

Wij als professionele gezinshuisouders zullen de vaste basis van ons gezinshuis vormen, samen met een team van mensen dat ons ondersteunt. We denken daarbij aan een personal coach en een gedragswetenschapper van onze zorgaanbieder Profila Zorg.
Gezinshuis Lemama heeft een christelijke identiteit, wij geloven dat ieder individu voor God waardevol is. Dat geldt voor mensen in het algemeen, maar zeker ook voor kinderen en jongeren. Zij krijgen op diverse plaatsen in de Bijbel bijzondere aandacht. Jezus zelf zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen’. Vanuit die gedachte willen wij ons inzetten voor kinderen en jongeren en daarom hebben we een ‘hart voor jou!’

Contactgegevens

Robert en Mieke Voorwinden
E: rvoorwinden@kpnmail.nl

Goed nieuws! Robert en Mieke hebben hun certificaat behaald en zijn daarmee gecertificeerd gezinshuis!
Kijk op: https://www.keurmerkgezinshuizen.nl voor meer informatie over dit keurmerk