Gezinshuis Buitengewoon

Binnen gezinshuis Buitengewoon wordt de zorg verleend in een gezinshuis met een vaste gezinshuisouder. Daarnaast is er een klein team van vaste mensen die waar nodig ondersteunt en eventueel kortdurend de zorg overneemt. Er wonen op dit moment drie meisjes en een jongen in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar. 

Alle kinderen hebben een matige tot lichte verstandelijke beperking met bijkomende problematieken.
Deze plaats is bedoeld voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en/of een matige of licht verstandelijke beperking hebben en/of een vorm van autisme of hechtingsproblematiek. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur.

Binnen het gezinshuis kunnen wij de kinderen het volgende bieden:

 • Een veilig thuis waar plek is voor ieder kind.
 • Een respectvolle en betrokken gezinssituatie.
 • Een warme maar ook gestructureerde gezinssituatie.
 • Belevingsgerichte zorg; wat is voor dit kind nodig.
 • Aandacht voor het kind-zijn.
 • Normen en waarden van het 'gewone' gezin.
 • Open kansen voor de toekomst.
 • Het zoveel mogelijk betrekken van het natuurlijke netwerk van het kind.
 • Begeleiding volgens de visie en uitgangspunten van Profila Zorg.
 • In de begeleiding vindt er afstemming plaats op niveau (cognitief, emotioneel, sociaal) van het kind.
 • Professionals in de dagelijkse zorg, maar ook advies van externe expertise wanneer dat nodig blijkt.

Wat wij niet bieden: 

 • Geen ondersteuning aan een kind met een ernstig verstoord dag en nacht ritme gezien de gezinshuisouder voornamelijk alleen is.
 • Geen kinderen met seksueel overschrijdend gedrag aangezien wij geen 24 uurs 1 op 1 begeleiding kunnen bieden.

Dorienke Klapwijk, Hardinxveld - Giessendam
E-mail: dorienke@gezinshuisbuitengewoon.nl
Website: www.gezinshuisbuitengewoon.nl