Een plek om te wonen

Ben je op zoek naar een fijne woonplek voor jezelf, maar vind je het moeilijk om alleen te wonen? Heb je begeleiding en structuur nodig? Of juist intensieve zorg en gedragsregulering?

Profila Zorg heeft allerlei huizen waar veel verschillende mensen wonen met verschillende indicaties. Binnen het zorgzwaartepakket dat het CIZ aan je heeft toegewezen bieden wij nog enkele arrangementen.

Indicaties

Om bij Profila Zorg te kunnen wonen is een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ

Wij bieden begeleid wonen aan mensen met een van de volgende indicaties:

  • ZZP-VG3
  • ZZP-VG4
  • ZZP-VG5
  • ZZP-VG6
  • ZZP-VG7
  • ZZP VG8

Profila Zorg heeft binnen de landelijk geldende CIZ-indicatie een aantal arrangementen samengesteld. Afhankelijk van het niveau en de wens van de bewoner varieert dat van zo zelfstandig mogelijk wonen met enige begeleiding tot en met 24-uurs begeleiding en totale verzorging. Het aanbod verschilt per woonlocatie.

Locaties

Iedere locatie heeft een eigen pagina waar je precies kunt vinden hoe de locatie er uit ziet, welke vorm van begeleiding we hier bieden en met welke CIZ-indicatie je hier terecht kunt. Klik hier voor een overzicht alle woon- en dagbestedingslocaties van Profila Zorg

Aanmelden

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiden bij Profila Zorg, kunt u direct contact opnemen met ons Zorgloket. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook kunnen zij u vertellen op welk van onze locaties welke zorg geboden wordt.

U kunt telefonisch contact opnemen met het Zorgloket via (030) 6357500 of mailen naar zorgloket@profilazorg.nl.