Een gezinshuis

Voor een kind met een beperking is het belangrijk om in het eigen gezin te wonen en op te groeien. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, is een gezinshuis een waardevol alternatief. Ons uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk deel uitmaakt van het natuurlijke netwerk van het gezin met familie, vrienden, kennissen, kerk en buurtgenoten.

‘Gezinshuis’ is de naam die Profila Zorg geeft aan deze bijzondere woonvorm. Alle gezinshuizen werken vanuit de christelijke identiteit.
Onze gezinshuizen bieden ruimte voor kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek.

Profila Zorg heeft ruim ervaring met 24-uurs zorg én veel kennis van het jeugddomein. De gezinshuizen van Profila Zorg zijn gespecialiseerd in LVB, al dan niet in combinatie met autisme en hechtingsstoornis. We houden van korte lijntjes tussen de gezinshuisouders, de gedragsdeskundigen de organisatie en het netwerk om hen heen.
Klik hieronder op de naam van het gezinshuis voor meer informatie.

Gezinshuis Davida (Giessenburg)

Gezinshuis Samen Sterk (Drenthe)

Gezinshuis Buitengewoon (Hardinxveld-Giessendam)

Gezinshuis Lemama (Nieuw-Lekkerland)

Gezinshuis Manoah (Gouda)