Directeur Zorg

Dick van Hoek

In het DNA van medewerkers van Profila Zorg zit liefde voor God en je medemens. Dat is cruciaal om de beste zorg naar geest, ziel en lichaam te kunnen verlenen. Daar gaat iedere medewerker voor! Dit DNA is cruciaal om vertrouwen te kunnen hebben in cliënten en collega’s en om je met hen te kunnen verbinden. De beste basis voor geloofwaardige christelijke zorg.