Klachten of ongenoegens

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) kunt u als cliënt, verwant of betrokkene uw ongenoegen of klacht bij Profila Zorg melden. Klik hier  voor ons klachtenregelement.

Dit kan mondeling, telefonisch of per mail bij de begeleider of de teammanager.

Ook is het mogelijk onze klachtenfunctionaris te benaderen voor bemiddeling of advies. Het CBKZ levert de klachtenfunctionaris voor Profila Zorg. Mail naar klachten@cbkz.nl of maak gebruik van het digitale klachtenformulier onder aan deze pagina.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de klacht of het ongenoegen met u door te spreken.

Manier om u te bereiken over de afhandeling van de klacht/het ongenoegen