Cliëntinformatie

Welkom op de pagina voor cliënten.

Informatieboekje

Producten en diensten Wlz (Eigen bijdrage)

Klachten en ongenoegens

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) kunt u als cliënt, verwant of betrokkene uw ongenoegen of klacht bij Profila Zorg melden. Lees hier meer over onze klachtenregeling en klachtenfunctionaris. 

Vertrouwenspersoon

Profila Zorg wil een veilig woon- en werkklimaat bieden voor haar bewoners en medewerkers. Ongenoegens kunnen altijd geuit worden en besproken met een (persoonlijk) begeleider en/of manager. Toch kan het voorkomen dat er dingen zijn waar je niet tevreden over bent of zelfs heel bezorgd over bent, en je hebt het idee dat je dit binnen de organisatie niet goed kunt bespreken. Daarom zijn er vertrouwenspersonen die je daarbij kunnen helpen. Lees hier meer over onze vertrouwenspersonen en hoe je contact met hen op kunt nemen.

Kwaliteit

Privacyreglement

---

De website www.ikzoekmijnzorg.org helpt jou:

  • Om duidelijk te krijgen wat jij belangrijk vindt, als je zorg nodig hebt.
  • Met informatie over zorg. Zo kun je beter zelf je keuzes maken.
  • Om iemand te vinden die je kan helpen als je vragen hebt. Als je zorg zoekt, keuzes moet maken of iets niet duidelijk vindt. 

Zelf geen zorg nodig of zoek je zorg voor iemand anders? Verwijs deze persoon dan door!