Begeleiding aan huis

Profila Zorg biedt begeleiding in de thuissituatie van de cliënt en ondersteunt bij het zo zelfstandig mogelijk leven door laagdrempelige en outreachende zorg.

Omdat de situatie van iedere cliënt uniek is, zal ook ieder begeleidingsplan uniek zijn. Door een persoonlijke aanpak wordt een basis gecreëerd voor begeleiding op maat. We stemmen de begeleiding af op de wensen van de cliënt en zijn/haar netwerk. Het welzijn van de cliënt staat centraal. We werken integraal. Profila Zorg kan optreden als casemanager bij complexe situaties.

De begeleiding die de medewerkers van Profila Zorg biedt, is professioneel en gebaseerd op de evangelische identiteit van de organisatie. Dit betekent dat naast het bieden van de beste zorg, Profila Zorg haar cliënten wil begeleiden in het leren kennen van Gods liefde voor hem of haar.

 

Er zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk, namelijk:

  • ambulante gezinsbegeleiding;
  • ambulante begeleiding aan de zelfstandig wonende cliënt.

Meer informatie over beide begeleidingsvormen vindt u hieronder.

 

Ambulante gezinsbegeleiding

Bij ambulante gezinsbegeleiding biedt de gezinsbegeleider ondersteuning in de eigen woonomgeving van de cliënt. Tijdens een intakegesprek bij de cliënt thuis wordt de hulpvraag van de cliënt in kaart gebracht en wordt gesproken over de mogelijkheden van de ambulante begeleiding. Nadat de zorg is gestart wordt in nauwe samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Centraal hierin staat de hulpvraag van de cliënt; begeleidingsdoelen- en afspraken worden opgesteld en een plan wordt gemaakt voor de eerste periode van begeleiding. Na iedere periode van begeleiding vindt een evaluatie plaats en wordt een nieuw plan opgesteld.

Ambulante begeleiding aan de zelfstandig wonende cliënt

Wanneer een cliënt (of diens verwijzer) ambulante begeleiding aanvraagt bij Profila Zorg, wordt een intakegesprek gehouden bij de cliënt thuis. De hulpvragen van de cliënt worden in kaart gebracht en er wordt gesproken over de mogelijkheden van de ambulante begeleiding. Nadat de zorg is gestart wordt in nauwe samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Centraal hierin staat de hulpvraag van de cliënt; begeleidingsdoelen- en afspraken worden opgesteld en een plan wordt gemaakt voor de eerste periode van begeleiding. Na iedere periode van begeleiding vindt een evaluatie plaats en wordt een nieuw plan opgesteld.

Aanmelden

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor wonen of begeleiden bij Profila Zorg, kunt u direct contact opnemen met ons Zorgloket. Zij nemen de zorgvraag met u door en maken een eerste inventarisatie of Profila Zorg aan de zorgvraag kan voldoen. Ook kunnen zij u vertellen op welk van onze locaties welke zorg geboden wordt.

U kunt telefonisch contact opnemen met het Zorgloket via (030) 6357500 of mailen naar zorgloket@profilazorg.nl.